Katalia prvek 1HT/BK P-pravý kožený

Katalia prvek 1HT/BK P-pravý kožený